• Ponosni na sebe!
  Ponosni na sebe!
 • Radionice kreativnog izražavanja
  Radionice kreativnog izražavanja
 • Lotosice style
  Lotosice style
 • Lotosice style
  Lotosice style

Misija Udrženja "Humanitarna organizacija Lotosice" Tuzla je

Promovirati punu socio-ekonomsku integraciju i uticati na promjenu društvenih stavova prema invalidnosti, naročito prema ženi sa invaliditetom.

Aktuelni i implementirani projekti u 2017. godini

Udruženje H.O. "Lotosice" u 2017. godini, uspješno je implementiralo nekoliko projekata. Među implementiranim projektima su i slijedeći:

1. Projekat Turističke zajednice Tuzlanskog kantona,pod nazivom "Jačanjem kapaciteta jačamo socijalno poduzetništvo". Cilj projekta je bio poboljšanje kvaliteta rada u grafičkom dizajnu i izradi suvenira kroz nabavku dijela nedostajuće opreme i repromaterijala kako bi se omogućio nastavak kontinuiranog rada, kako u obuci naših članova, tako i u proizvodnji. Bio je to direktan doprinos poboljšanju kvaliteta rada Lotosica, povećanju asortimana proizvoda, proširivanju tržišta, te samim tim i stvaranje prilike za samoodrživost.
2. Projekat Ministarstva rada, socijalne politike i povratka TK, pod nazivom "Nećemo dozvoliti da nas obeshrabre". Projektnim aktivnostima smo nastojali kreirati uslove za zapošljavanje ili za bilo koji oblik ekonomskog osamostaljivanja osoba sa invaliditetom, kroz kontinuirano obezbjeđivanje edukativnih servisa neophodnih za kvalitetniji život i ekonomsku sigurnost.
3. Projekat za Grad Tuzla pod nazivom "Osobe sa invaliditetom u službi turističke promocije Grada". Generalni cilj projekta je bio da osobe sa invaliditetom daju svoj direktan doprinos promociji turističke ponude Grada Tuzle. Specifični ciljevi su bili: 1. osposobiti osobe sa invaliditetom kroz radno okupacionu terapiju da izrade suvenire od drveta i stvore uslove za ekonomsko osnaživanje; 2. promovirati prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom; 3. poboljšati izuzetno skromnu ponudu suvenira u našem gradu. Cilj je ostvaren kroz radionice na kojima su korisnici savladali prije svega rad na računarima, zatim rad u Corelu i drugim programima za izradu suvenira, te rad na laserskiom sistemu za graviranje, na kome se izrađuju suveniri.
4. Projekat Caritasa BiH, finansijski potpomognut kroz program EU-a za podršku radu civilnog društva, pod nazivom "Samo uporni i hrabri idu dalje". Organizacija je nastavila da kroz svoje aktivnosti resocijalizacije, psihološkog osnaživanja i uključivanja u normalne tokove života, educira osobe sa invaliditetom, osposobljavajući ih za rad i samostalan život. Projektne intervencije su zamišljene da se odvijaju paralelno na dva kolosijeka:
4.1. Jedna od aktivnosti je fokusirana na psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom, posebno žena sa invaliditetom, sticanjem samopouzdanja kroz neformalno druženje i organizovanjem radionica kreativnog izražavanja, kao radno okupacione terapije.
4.2. Paralelno su se realizirale aktivnosti radnog osposobljavanja, odnosno sticanja znanja i vještina, s ciljem generisanja prihoda za osobe sa invaliditetom. Fokus smo stavili na radionice krojenja i šivenja, te edukaciju za izradu programa za izradu suvenira i rad na laserskom sistemu za graviranje.
4.3. Pored navedenih aktivnosti, predviđeno je organizovanje prodajne izložbe u povodu 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, gdje bi se izložili svi radovi nastali kroz implementaciju projektnih aktivnosti kao i distribucija štampane publikacije.
5. Projekat Švicarske ambasade pod nazivom "Invaliditet kao izazov". Generalni cilj projekta je stvaranje jednakih šansi za osobe sa invaliditetom, sa akcentom na žene kao dvostruko diskriminiranu kategoriju. Specifični ciljevi su: jačenje kapaciteta aktivista i članova udruženja, te kao i do sada socio ekonomsko osnaživanje kroz radno osposobljavanje. Ovim projektom je također predviđen i rad sa psiholozima u cilju identifikacije i usavršavanja preostalih kapaciteta, ali i rad na veoma osjetljivom polju emocionalne inteligencije, kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da na jedan asertivan način iskažu svoje potrebe, kako u bračnim, porodičnim, tako i u širim socijalnim odnosima.

globalfundforwomen g afsc g undp g eu g mercy g abilis g

 

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.