O nama

Udruženje "Lotosice" osnovano je 3 marta 1997. godine, sa ciljem pružanja podrške ženama sa invaliditetom u svrhu podizanja samopouzdanja, samopoštovanja i osjećaja korisnosti kroz psihološko osnaživanje, edukaciju i ekonomsko jačanje, upoznavanje sa osnovnim ljudskim pravima, načinom zaštite i ostvarivanja tih prava te uključivanjem u sve tokove života i rada lokalne zajednice.

Odradili smo niz veoma značajnih projekata finansiranih od strane domaćih i međunarodnih organizacija i fondacija kao i institucija vlasti na svim nivoima. Nekoliko godina podržavani smo od "Global Fund for Women". Radili smo projekte UNDP - LOD II, podržane od EU, projekat Abilis fondacije iz Finske, Kanadske ambasade, a trenutno su u toku dva projekta EU,  i to: Caritas BiH i Švicarske ambasade.

Pored drugih aktivnosti, našu pažnju smo posebno usmjerili na radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom, uglavnom žena sa invaliditetom, zapošljavanje, prezentiranje njihovog rada i mogućnost iskorištavanja njihovih preostalih sposobnosti u cilju ekonomskog osnaživanja i samostalnosti.

Naš najznačajniji projekat je bio osnivanje Preduzeća za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom "Lotosice" d.o.o. 2004 godine.

Zajedno sa drugim sličnim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom kroz Koaliciju organizacija osoba sa invaliditetom TK radimo na iniciranju novih zakonskih rješenja od interesa za osobe sa invaliditetom, izmjeni postojećih kao i donošenju novih akata i odluka koje će poboljšati kvalitet života i rada ove najosjetljivije kategorije stanovništva. 

MISIJA

Udruženje žena sa invaliditetom "Lotosice" se zalaže za zaštitu i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom bez obzira na vrstu invaliditeta , vrijeme nastanka invaliditeta, starosno, spolnu i bilo koju drugu pripadnost, kroz edukacije, profesionalnu rehabilitaciju i psihološko osnaživanje. Svojim radom i resursima nastojimo izvršiti socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i uspostaviti njihovu interakciju sa osobama bez invaliditeta. Na takav način ćemo jačati samopouzdanje osoba sa invaliditetom i svijest o jednakopravnosti i poštivanju različitosti kod osoba bez invaliditeta, doprinositi razvoju lokalne zajednice i pronalaziti socijalno pravedna riješenja za osobe sa invaliditetom.

 VIZIJA

Uspješna, stabilna, prepoznatljiva organizacija koja kontinuiranim radom zasnovanim na načelima humanosti, empatije, razumjevanja i podrške aktivno doprinosi ostvarivanju pune participacije osoba sa invaliditetom u ekonomskom, pravno /političkom, društvenom i kulturnom životu ali i dostizanju životnog standarda koji se smatra prihvatljivim u društvu u kojem žive.

CILJEVI: 

- promovirati punu socio - ekonomsku integraciju i uticati na promjenu društvenih stavova prema invalidnosti, naročito prema ženi sa invaliditetom.

- doprinijeti poboljšanju ekonomske i socijalne sigurnosti osoba sa invalidtetom kroz obezbjeđivanje usluga kontinuirane edukacije, prekvalifikacije i rehabilitacije.

- lobirati za pozitivne promjene kroz koordinarno djelovanje sa srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu. 

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

1. Najviši organ upravljanja u Udruženju "H.O. Lotosice" je Skupština koja broji dvanaest članova.

2. Upravni odbor broji tri člana.

3. Organizacijom rukovodi Direktorica Organizacije.

globalfundforwomen g afsc g undp g eu g mercy g abilis g

 

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.